دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش عرفان اسلامی و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1113 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12606 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان عرفان اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12607 روزانه دانشگاه سمنان سمنان عرفان اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12608 روزانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران عرفان اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12660 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان عرفان اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
12661 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان عرفان اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12695 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان عرفان اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12727 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران عرفان اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه