دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره پيام نور و در رشته علوم زمین

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16456 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16457 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16458 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16459 پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16460 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16461 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16462 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16463 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16502 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16503 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16504 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16505 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16506 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16507 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16508 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16545 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16546 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16547 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16563 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 5
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16586 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16587 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16588 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16589 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16590 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16591 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16592 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16593 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16594 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16595 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16596 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 6
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16614 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16615 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 9
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16660 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16661 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 10
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16671 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان زمین شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول