دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پیام نور و در رشته علوم زمین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - پترولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16060 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی پترولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی پترولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16062 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان پترولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16063 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری پترولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16064 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی پترولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان پترولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان پترولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16067 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان پترولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - زمین شناسی اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زمین شناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زمین شناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زمین شناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان زمین شناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - زمین ساخت (تکتونیک)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - آب زمین شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان آب زمین شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 5 - چینه نگاری و دیرینه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16197 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16198 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16199 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16201 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16203 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16204 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16205 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 6 - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 9 - زمین شناسی زیست محیطی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16267 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زمین شناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زمین شناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 10 - زمین شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان زمین شیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول