دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته علوم زمین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 5 - چینه نگاری و دیرینه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16206 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 6 - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16222 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول