دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - پترولوژی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16427 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
16428 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16429 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16430 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16431 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16432 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16433 روزانه دانشگاه تهران تهران پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16434 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16435 روزانه دانشگاه دامغان سمنان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16436 روزانه دانشگاه زنجان زنجان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16437 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16438 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16439 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16440 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16441 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16442 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16443 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16444 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16445 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16446 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16447 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16448 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16449 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16450 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16451 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16452 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16453 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16456 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16457 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16458 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16459 پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16460 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16461 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16462 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16463 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16454 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16455 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه