دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 4 - آب زمین شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16548 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16549 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16550 روزانه دانشگاه تهران تهران آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16551 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16552 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16553 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16554 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16555 روزانه دانشگاه شیراز فارس آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16556 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16557 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16558 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16559 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16560 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16563 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16561 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16562 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه