دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 7 - زمین شناسی نفت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 7
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16617 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران زمین شناسی نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16618 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین شناسی نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16619 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین شناسی نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16620 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین شناسی نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16621 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین شناسی نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول