دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته شیمی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16461 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - شیمی آلی - دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16646 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه شیمی دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
16647 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان شیمی دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
16648 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول با همکاری دانشگاه پیر و ماری کوری فرانسه – شرایط در انتهای دفترچه
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16874 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول