دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در استان کرمانشاه و در رشته مجموعه فیزیک

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16984 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17054 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17078 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17129 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17152 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17206 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول