دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان کرمان و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17357 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17387 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
17424 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17446 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17475 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17492 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17522 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17539 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17558 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان فناوری پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17571 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17580 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
17598 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17668 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17680 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17740 پرديس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه