دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پیام نور و در رشته مجموعه فیزیک

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17438 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17439 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17440 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17441 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17442 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17443 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17445 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17447 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17448 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17449 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17452 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17453 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17458 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17460 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17461 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17462 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17463 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17464 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول