دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه تهران و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17347 روزانه دانشگاه تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17396 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17417 روزانه دانشگاه تهران تهران هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17442 روزانه دانشگاه تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17490 روزانه دانشگاه تهران تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17515 روزانه دانشگاه تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17592 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17618 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17631 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17648 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17679 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17693 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول