دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17350 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17471 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17491 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17518 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17572 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول