دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه فردوسی مشهد و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17374 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17428 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17456 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17479 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17533 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول