دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه گیلان - رشت و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17381 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17406 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17431 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17460 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17501 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17537 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17609 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17738 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17746 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه