دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه بیرجند و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17340 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17392 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17413 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17467 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول