دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته مجموعه فوتونیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1205 - مجموعه فوتونیک (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17817 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فوتونیک آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
17827 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
17829 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17837 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران فوتونیک آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17841 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17847 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه