دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته مجموعه فوتونیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1205 - مجموعه فوتونیک (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17816 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17817 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فوتونیک آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
17818 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17819 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
17820 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17821 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17822 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17823 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17824 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17825 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17826 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
17827 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
17828 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17829 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17830 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17831 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17832 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17833 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17834 روزانه دانشگاه ملایر همدان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17835 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
( 1205 - مجموعه فوتونیک (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17849 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان اپتوالکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای
17850 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای