دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته مجموعه فوتونیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1205 - مجموعه فوتونیک (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17836 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17837 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران فوتونیک آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17838 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17839 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17840 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17841 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17842 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17843 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17844 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
( 1205 - مجموعه فوتونیک (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17851 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان اپتوالکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای
17852 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای