دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 4 - بیوشیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17996 روزانه دانشگاه اراک مرکزی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17997 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17998 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17999 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن
18000 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18001 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18002 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18003 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18004 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
18005 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18006 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
18007 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18008 روزانه دانشگاه دامغان سمنان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18009 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18010 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18011 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18012 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18013 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18014 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18015 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18016 روزانه دانشگاه شیراز فارس بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18017 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18018 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18019 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18020 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18021 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
18022 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18023 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18024 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18025 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18026 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18027 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
18028 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18029 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18030 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18031 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18032 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18033 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18034 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18035 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18036 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18037 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18038 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18039 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18040 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18046 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18047 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18048 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18049 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18050 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18041 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18042 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18043 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18044 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18045 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18051 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18052 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول