دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 5 - بیوفیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 5 - بیوفیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18053 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن
18054 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18055 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18056 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18057 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
18058 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18059 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
18060 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
18061 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18062 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18063 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
18066 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18067 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18064 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18065 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه