دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه0 و در رشته 1207 - آمار

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه آمار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18202 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آمار ریاضی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18203 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آمار ریاضی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18204 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آمار ریاضی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18205 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی آمار ریاضی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18206 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آمار ریاضی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18207 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس آمار ریاضی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور