دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته 1207 - آمار

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه آمار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18154 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18155 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
18156 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18157 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18158 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18159 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18160 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18161 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18162 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18163 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18164 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18165 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18166 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18167 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18168 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18169 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18170 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18171 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18172 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18173 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18174 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18175 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18176 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18177 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران (موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران بیم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول موسسه آموزش عالی بیمه اکو شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل
18178 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18179 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18180 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18181 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18182 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18183 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18184 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول