دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته 1208 - مجموعه ریاضی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ریاضی محض و گرایش های هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18211 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18212 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18213 روزانه دانشگاه تهران تهران ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18214 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 23 نفر نیمه اول
18215 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18216 روزانه دانشگاه اراک مرکزی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18217 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18218 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18219 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران جبر آموزشي پژوهشي زن 18 نفر نیمه اول فقط زن
18220 روزانه دانشگاه ایلام ایلام جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18221 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18222 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18223 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18224 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18225 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18226 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18227 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
18228 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18229 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
18230 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
18231 روزانه دانشگاه دامغان سمنان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18232 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18233 روزانه دانشگاه زنجان زنجان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18234 روزانه دانشگاه سمنان سمنان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18235 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18236 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18237 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18238 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18239 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
18240 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
18241 روزانه دانشگاه شیراز فارس جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18242 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18243 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18244 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
18245 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18246 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18247 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18248 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18249 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور) مازندران جبر آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
18250 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18251 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18252 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
18253 روزانه دانشگاه قم قم جبر آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
18254 روزانه دانشگاه قم قم جبر آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
18255 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18256 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18257 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18258 روزانه دانشگاه گنبد گلستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18259 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18260 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18261 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18262 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18263 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18264 روزانه دانشگاه ملایر همدان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18265 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18266 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18267 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18268 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18269 روزانه دانشگاه یزد یزد جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18270 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18271 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18272 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18273 روزانه دانشگاه اراک مرکزی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18274 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18275 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18276 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
18277 روزانه دانشگاه ایلام ایلام آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18278 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18279 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18280 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18281 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18282 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18283 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18284 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18285 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18286 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
18287 روزانه دانشگاه جهرم فارس آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18288 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18289 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18290 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18291 روزانه دانشگاه دامغان سمنان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18292 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18293 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18294 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18295 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
18296 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18297 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
18298 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18299 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18300 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18301 روزانه دانشگاه شیراز فارس آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18302 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18303 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18304 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18305 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18306 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18307 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18308 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور) مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
18309 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 24 نفر نیمه اول
18310 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18311 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 22 نفر نیمه اول
18312 روزانه دانشگاه قم قم آنالیز آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
18313 روزانه دانشگاه قم قم آنالیز آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
18314 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18315 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
18316 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18317 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18318 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18319 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
18320 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18321 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18322 روزانه دانشگاه ملایر همدان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18323 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18324 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18325 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18326 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18327 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18328 روزانه دانشگاه یزد یزد آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18329 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18330 روزانه دانشگاه اراک مرکزی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18331 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18332 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18333 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
18334 روزانه دانشگاه ایلام ایلام هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18335 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18336 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18337 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18338 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18339 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18340 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18341 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
18342 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18343 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18344 روزانه دانشگاه زنجان زنجان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18345 روزانه دانشگاه سمنان سمنان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18346 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18347 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18348 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18349 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18350 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18351 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18352 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18353 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18354 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18355 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18356 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18357 روزانه دانشگاه قم قم هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
18358 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18359 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18360 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18361 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18362 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18363 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18364 روزانه دانشگاه ملایر همدان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18365 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18366 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18367 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18368 روزانه دانشگاه یزد یزد هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18369 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گراف و ترکیبات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18370 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران منطق ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18371 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18372 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18373 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18374 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18375 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18376 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18377 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18378 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران جبر آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن
18379 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18380 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18381 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18382 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18383 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
18384 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18385 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18386 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18387 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18388 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18389 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18390 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور) مازندران جبر آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
18391 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18392 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18393 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18394 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18395 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18396 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18397 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18398 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18399 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18400 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18401 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18402 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18403 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18404 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18405 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18406 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن 1 نفر نیمه اول فقط زن
18407 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18408 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18409 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18410 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18411 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18412 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18413 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18414 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18415 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18416 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18417 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18418 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18419 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18420 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور) مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
18421 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18422 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18423 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18424 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18425 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18426 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18427 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18428 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18429 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18430 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18431 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18432 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18433 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18434 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18435 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
18436 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18437 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18438 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18439 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18440 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18441 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18442 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18443 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18444 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18445 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18446 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18447 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18448 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18449 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18450 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18451 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18452 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18453 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گراف و ترکیبات آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18454 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران منطق ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18486 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18487 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18488 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستان آباد آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18489 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18490 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18491 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18492 پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18493 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18494 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18495 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18496 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18497 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18498 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18499 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18500 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18501 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18502 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18503 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18504 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18505 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18506 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18507 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18508 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18509 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18510 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18511 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18512 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلامآباد غرب کرمانشاه آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18513 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18514 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18515 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18516 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18517 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18518 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18519 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18520 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18521 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18522 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18523 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18524 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18525 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18526 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18527 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آنالیز آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18528 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18455 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18456 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18457 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18458 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18459 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18460 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18461 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18462 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18463 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18464 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18465 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18466 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18467 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18468 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18469 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18470 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18471 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18472 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18473 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18474 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18475 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18476 پرديس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18477 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18478 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18479 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18480 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18481 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18482 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18483 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18484 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گراف و ترکیبات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18485 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران منطق ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18529 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18530 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18531 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18532 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - ریاضی کاربردی (آنالیز، بهینه سازی و سیستم های دینامیکی)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18533 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18534 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
18535 روزانه دانشگاه تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18536 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18537 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18538 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
18539 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18540 روزانه دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18541 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18542 روزانه دانشگاه اراک مرکزی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18543 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18544 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18545 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول فقط زن
18546 روزانه دانشگاه ایلام ایلام آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18547 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18548 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18549 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18550 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18551 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18552 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18553 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 23 نفر نیمه اول
18554 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18555 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18556 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
18557 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
18558 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18559 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
18560 روزانه دانشگاه دامغان سمنان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18561 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18562 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18563 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18564 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18565 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
18566 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18567 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18568 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18569 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18570 روزانه دانشگاه شیراز فارس آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18571 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18572 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18573 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18574 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18575 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18576 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
18577 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18578 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18579 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18580 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18581 روزانه دانشگاه قم قم آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
18582 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18583 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18584 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18585 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
18586 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18587 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18588 روزانه دانشگاه ملایر همدان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18589 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18590 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18591 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18592 روزانه دانشگاه یزد یزد آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18593 روزانه دانشگاه اراک مرکزی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18594 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18595 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18596 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18597 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18598 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18599 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18600 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
18601 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18602 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18603 روزانه دانشگاه دامغان سمنان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18604 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18605 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18606 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18607 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18608 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18609 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18610 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18611 روزانه دانشگاه شیراز فارس بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18612 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18613 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18614 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
18615 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
18616 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
18617 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18618 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18619 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18620 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
18621 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
18622 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18623 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18624 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18625 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18626 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول فقط زن
18627 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18628 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18629 روزانه دانشگاه سمنان سمنان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18630 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18631 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18632 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18633 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18634 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18635 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18636 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18637 روزانه دانشگاه شیراز فارس معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18638 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
18639 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18640 روزانه دانشگاه یزد یزد معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18641 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18642 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18643 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18644 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18645 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18646 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18647 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18648 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18649 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18650 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
18651 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18652 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18653 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18654 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18655 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18656 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18657 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
18658 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18659 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18660 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18661 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18662 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18663 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18664 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18665 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
18666 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18667 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18668 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18669 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18670 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18671 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18672 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18673 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18674 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18675 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18676 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18677 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18678 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18679 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18680 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18681 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18682 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18683 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18684 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18685 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18686 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18687 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18688 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18689 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18690 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18691 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18692 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18693 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
18694 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18695 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18696 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18697 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18698 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18699 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18700 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18725 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18726 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18727 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18728 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18729 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18730 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18731 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18732 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18733 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18734 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18735 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18736 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18737 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18738 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18739 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18701 مجازي دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضی کاربردی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18740 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18741 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آنالیز عددی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18742 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی بهینه سازی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18743 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18744 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس بهینه سازی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18702 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18703 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18704 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18705 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18706 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18707 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18708 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18709 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18710 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18711 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18712 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18713 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18714 پرديس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18715 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18716 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18717 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18718 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18719 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18720 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18721 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18722 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18723 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18724 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18745 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18746 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18747 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18748 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18749 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18750 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18751 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18752 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - ریاضی مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18753 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18754 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18755 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18756 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18757 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18758 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18759 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
18760 روزانه دانشگاه دامغان سمنان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
18761 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18762 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18763 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18764 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18765 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18766 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18767 روزانه دانشگاه یزد یزد ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18768 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18769 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18770 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18771 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18772 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
18773 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18774 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18775 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18776 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18777 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18778 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18782 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد روانسر کرمانشاه ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18779 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18780 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18781 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18783 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18784 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18785 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18786 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - رمز و کد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18787 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18788 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18789 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18790 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران رمز و کد آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
18791 روزانه دانشگاه دامغان سمنان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
18792 روزانه دانشگاه سمنان سمنان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18793 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18794 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18795 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18796 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18797 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18798 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18799 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18800 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18801 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18802 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18803 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18804 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18805 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18806 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18807 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - علوم داده
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18808 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم داده آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18809 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران علوم داده آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18810 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم داده آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18811 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران علوم داده آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18812 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم داده آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 7 - ریاضیات زیستی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18813 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ریاضیات زیستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18814 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ریاضیات زیستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
18815 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضیات زیستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18816 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضیات زیستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - آموزش ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18817 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18818 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آموزش ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18819 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18820 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18821 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18822 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18823 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان آموزش ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18824 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
18825 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین آموزش ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 9 - محاسبات نرم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18826 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ساختارهای جبرمنطقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
18827 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ساختارهای جبرمنطقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18828 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ساختارهای جبرمنطقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18829 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ساختارهای جبرمنطقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18830 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی ساختارهای جبرمنطقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول