دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان خراسان شمالی و در رشته 1208 - مجموعه ریاضی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ریاضی محض و گرایش های هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18221 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18278 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18335 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - ریاضی کاربردی (آنالیز، بهینه سازی و سیستم های دینامیکی)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18547 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18595 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
کد ضریب 9 - محاسبات نرم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18826 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ساختارهای جبرمنطقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول