دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته 1208 - مجموعه ریاضی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ریاضی محض و گرایش های هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18371 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18372 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18373 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18374 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18375 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18376 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18377 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18378 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران جبر آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن
18379 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18380 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18381 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18382 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18383 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
18384 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18385 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18386 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18387 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18388 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18389 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18390 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور) مازندران جبر آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
18391 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18392 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18393 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18394 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18395 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18396 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18397 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18398 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18399 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18400 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18401 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18402 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18403 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18404 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18405 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18406 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن 1 نفر نیمه اول فقط زن
18407 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18408 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18409 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18410 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18411 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18412 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18413 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18414 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18415 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18416 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18417 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18418 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18419 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18420 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور) مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
18421 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18422 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18423 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18424 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18425 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18426 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18427 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18428 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18429 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18430 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18431 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18432 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18433 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18434 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18435 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
18436 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18437 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18438 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18439 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18440 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18441 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18442 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18443 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18444 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18445 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18446 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18447 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18448 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18449 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18450 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18451 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18452 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18453 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گراف و ترکیبات آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18454 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران منطق ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 3 - ریاضی کاربردی (آنالیز، بهینه سازی و سیستم های دینامیکی)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18641 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18642 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18643 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18644 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18645 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18646 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18647 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18648 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18649 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18650 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
18651 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18652 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18653 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18654 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18655 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18656 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18657 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
18658 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18659 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18660 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18661 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18662 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18663 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18664 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18665 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
18666 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18667 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18668 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18669 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18670 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18671 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18672 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18673 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18674 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18675 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18676 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18677 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18678 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18679 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18680 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18681 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18682 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18683 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18684 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18685 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18686 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18687 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18688 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18689 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18690 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18691 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18692 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18693 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
18694 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18695 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18696 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18697 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18698 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18699 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18700 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - ریاضی مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18769 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18770 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18771 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18772 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
18773 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18774 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18775 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18776 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18777 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18778 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - رمز و کد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18800 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18801 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18802 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18803 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18804 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18805 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - علوم داده
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18810 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم داده آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18811 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران علوم داده آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - ریاضیات زیستی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18816 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضیات زیستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - آموزش ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18821 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18822 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
کد ضریب 9 - محاسبات نرم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18829 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ساختارهای جبرمنطقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول