دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته 1208 - مجموعه ریاضی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ریاضی محض و گرایش های هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18529 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18530 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18531 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18532 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - ریاضی کاربردی (آنالیز، بهینه سازی و سیستم های دینامیکی)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18745 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18746 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18747 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18748 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18749 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18750 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18751 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18752 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - ریاضی مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18783 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18784 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18785 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18786 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - آموزش ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18824 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
18825 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین آموزش ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 9 - محاسبات نرم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18830 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی ساختارهای جبرمنطقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول