دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مجموعه ریاضی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18212 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18213 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران ریاضی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18214 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18215 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
18216 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18217 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن ودانش - ساوه مرکزی آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18218 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی ساختارهای جبرمنطقی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - ریاضی کاربردی و گرایش های هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18440 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18441 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18442 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18443 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18444 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18445 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18446 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18447 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18448 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18449 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18450 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - ریاضی مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18481 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18482 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18483 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18484 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول