دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه صنعتی شاهرود و در رشته 1208 - مجموعه ریاضی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ریاضی محض و گرایش های هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18247 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18305 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18353 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - ریاضی کاربردی (آنالیز، بهینه سازی و سیستم های دینامیکی)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18574 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18615 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - رمز و کد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18798 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول