دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه یاسوج و در رشته 1208 - مجموعه ریاضی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ریاضی محض و گرایش های هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18268 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18327 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18367 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18400 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18430 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18451 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - ریاضی کاربردی (آنالیز، بهینه سازی و سیستم های دینامیکی)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18591 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18674 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول