دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ریاضی محض و گرایش های هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18211 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18212 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18213 روزانه دانشگاه تهران تهران ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18214 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 23 نفر نیمه اول
18215 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18216 روزانه دانشگاه اراک مرکزی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18217 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18218 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18219 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران جبر آموزشي پژوهشي زن 18 نفر نیمه اول فقط زن
18220 روزانه دانشگاه ایلام ایلام جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18221 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18222 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18223 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18224 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18225 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18226 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18227 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
18228 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18229 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
18230 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
18231 روزانه دانشگاه دامغان سمنان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18232 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18233 روزانه دانشگاه زنجان زنجان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18234 روزانه دانشگاه سمنان سمنان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18235 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18236 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18237 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18238 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18239 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
18240 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
18241 روزانه دانشگاه شیراز فارس جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18242 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18243 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18244 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
18245 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18246 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18247 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18248 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18249 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور) مازندران جبر آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
18250 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18251 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18252 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
18253 روزانه دانشگاه قم قم جبر آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
18254 روزانه دانشگاه قم قم جبر آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
18255 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18256 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18257 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18258 روزانه دانشگاه گنبد گلستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18259 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18260 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18261 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18262 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18263 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18264 روزانه دانشگاه ملایر همدان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18265 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18266 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18267 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18268 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18269 روزانه دانشگاه یزد یزد جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18270 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18271 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18272 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18273 روزانه دانشگاه اراک مرکزی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18274 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18275 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18276 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
18277 روزانه دانشگاه ایلام ایلام آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18278 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18279 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18280 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18281 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18282 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18283 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18284 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18285 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18286 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
18287 روزانه دانشگاه جهرم فارس آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18288 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18289 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18290 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18291 روزانه دانشگاه دامغان سمنان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18292 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18293 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18294 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18295 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
18296 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18297 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
18298 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18299 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18300 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18301 روزانه دانشگاه شیراز فارس آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18302 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18303 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18304 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18305 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18306 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18307 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18308 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور) مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
18309 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 24 نفر نیمه اول
18310 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18311 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 22 نفر نیمه اول
18312 روزانه دانشگاه قم قم آنالیز آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
18313 روزانه دانشگاه قم قم آنالیز آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
18314 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18315 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
18316 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18317 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18318 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18319 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
18320 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18321 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18322 روزانه دانشگاه ملایر همدان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18323 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18324 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18325 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18326 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18327 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18328 روزانه دانشگاه یزد یزد آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18329 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18330 روزانه دانشگاه اراک مرکزی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18331 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18332 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18333 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
18334 روزانه دانشگاه ایلام ایلام هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18335 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18336 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18337 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18338 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18339 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18340 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18341 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
18342 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18343 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18344 روزانه دانشگاه زنجان زنجان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18345 روزانه دانشگاه سمنان سمنان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18346 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18347 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18348 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18349 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18350 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18351 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18352 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18353 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18354 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18355 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18356 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18357 روزانه دانشگاه قم قم هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
18358 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18359 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18360 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18361 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18362 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18363 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18364 روزانه دانشگاه ملایر همدان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18365 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18366 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18367 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18368 روزانه دانشگاه یزد یزد هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18369 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گراف و ترکیبات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18370 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران منطق ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18371 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18372 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18373 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18374 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18375 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18376 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18377 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18378 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران جبر آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن
18379 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18380 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18381 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18382 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18383 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
18384 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18385 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18386 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18387 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18388 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18389 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18390 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور) مازندران جبر آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
18391 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18392 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18393 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18394 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18395 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18396 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18397 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18398 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18399 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18400 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18401 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18402 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18403 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18404 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18405 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18406 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن 1 نفر نیمه اول فقط زن
18407 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18408 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18409 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18410 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18411 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18412 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18413 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18414 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18415 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18416 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18417 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18418 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18419 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18420 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور) مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
18421 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18422 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18423 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18424 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18425 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18426 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18427 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18428 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18429 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18430 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18431 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18432 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18433 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18434 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18435 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
18436 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18437 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18438 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18439 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18440 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18441 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18442 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18443 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18444 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18445 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18446 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18447 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18448 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18449 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18450 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18451 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18452 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18453 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گراف و ترکیبات آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18454 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران منطق ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18486 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18487 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18488 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستان آباد آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18489 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18490 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18491 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18492 پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18493 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18494 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18495 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18496 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18497 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18498 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18499 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18500 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18501 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18502 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18503 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18504 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18505 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18506 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18507 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18508 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18509 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18510 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18511 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18512 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلامآباد غرب کرمانشاه آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18513 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18514 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18515 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18516 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18517 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18518 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18519 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18520 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18521 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18522 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18523 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18524 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18525 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18526 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18527 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آنالیز آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18528 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18455 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18456 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18457 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18458 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18459 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18460 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18461 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18462 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18463 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18464 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18465 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18466 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18467 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18468 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18469 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18470 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18471 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18472 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18473 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18474 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18475 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18476 پرديس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18477 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18478 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18479 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18480 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18481 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18482 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18483 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18484 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گراف و ترکیبات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18485 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران منطق ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18529 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18530 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18531 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18532 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول