دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در کد ضریب 2 - ریاضی کاربردی و گرایش های هم ضریب

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 2 - ریاضی کاربردی و گرایش های هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18219 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
18220 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18221 روزانه دانشگاه تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18222 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 40 نفر، نیمه اول
18223 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
18224 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 23 نفر، نیمه اول
18225 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
18226 روزانه دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18227 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18228 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
18229 روزانه دانشگاه اراک مرکزی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18230 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18231 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18232 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن 14 نفر، نیمه اول فقط زن
18233 روزانه دانشگاه ایلام ایلام آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18234 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18235 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18236 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18237 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
18238 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 30 نفر، نیمه اول
18239 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18240 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18241 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18242 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18243 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
18244 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
18245 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
18246 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
18247 روزانه دانشگاه دامغان سمنان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18248 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18249 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
18250 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18251 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18252 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18253 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18254 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
18255 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18256 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18257 روزانه دانشگاه شیراز فارس آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18258 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18259 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18260 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
18261 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18262 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18263 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
18264 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18265 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18266 روزانه دانشگاه قم قم آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن 12 نفر، نیمه اول فقط زن
18267 روزانه دانشگاه قم قم آنالیز عددی آموزشی پژوهشی مرد 12 نفر، نیمه اول فقط مرد
18268 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
18269 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
18270 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
18271 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
18272 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18273 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18274 روزانه دانشگاه ملایر همدان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18275 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18276 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18277 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
18278 روزانه دانشگاه یزد یزد آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18279 روزانه دانشگاه اراک مرکزی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18280 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18281 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
18282 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18283 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
18284 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18285 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18286 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
18287 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
18288 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
18289 روزانه دانشگاه دامغان سمنان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18290 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18291 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
18292 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18293 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18294 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18295 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18296 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18297 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
18298 روزانه دانشگاه شیراز فارس بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18299 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18300 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
18301 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18302 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18303 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
18304 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
18305 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
18306 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18307 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
18308 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18309 روزانه دانشگاه یزد یزد بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18310 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18311 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن 9 نفر، نیمه اول فقط زن
18312 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18313 روزانه دانشگاه دامغان سمنان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18314 روزانه دانشگاه سمنان سمنان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18315 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18316 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18317 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18318 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18319 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18320 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18321 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18322 روزانه دانشگاه شیراز فارس معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18323 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
18324 روزانه دانشگاه قم قم معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
18325 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18326 روزانه دانشگاه یزد یزد معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18327 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
18328 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18329 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18330 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
18331 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18332 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18333 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18334 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18335 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18336 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18337 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن 6 نفر، نیمه اول فقط زن
18338 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18339 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18340 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18341 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 24 نفر، نیمه اول
18342 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18343 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18344 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18345 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18346 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18347 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18348 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18349 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18350 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18351 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18352 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18353 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18354 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18355 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18356 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18357 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18358 نوبت دوم دانشگاه قم قم آنالیز عددی آموزشی پژوهشی مرد 3 نفر، نیمه اول فقط مرد
18359 نوبت دوم دانشگاه قم قم آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن 3 نفر، نیمه اول فقط زن
18360 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
18361 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18362 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
18363 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18364 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18365 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18366 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18367 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18368 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18369 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18370 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
18371 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18372 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18373 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
18374 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18375 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18376 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18377 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18378 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18379 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
18380 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18381 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18382 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18383 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18384 نوبت دوم دانشگاه قم قم بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
18385 نوبت دوم دانشگاه قم قم بهینه سازی آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
18386 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18387 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18388 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18389 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18390 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
18391 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن 4 نفر، نیمه اول فقط زن
18392 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18393 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18394 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18395 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18396 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18397 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18398 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18399 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18400 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18401 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18402 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18403 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18404 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 19 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18405 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18406 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18407 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18408 پردیس خودگردان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18409 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18410 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18411 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18412 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18413 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18414 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18415 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18416 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18417 پردیس خودگردان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18418 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18419 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18420 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18421 پردیس خودگردان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18422 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18423 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18424 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18425 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18426 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18427 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18428 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18429 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18430 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18431 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18432 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18433 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18434 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18435 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
18436 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آنالیز عددی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
18437 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی بهینه سازی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
18438 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
18439 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس بهینه سازی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
18440 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18441 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18442 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18443 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18444 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18445 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18446 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18447 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18448 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18449 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18450 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول