دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 3 - ریاضی مالی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - ریاضی کاربردی (آنالیز، بهینه سازی و سیستم های دینامیکی)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18533 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18534 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
18535 روزانه دانشگاه تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18536 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18537 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18538 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
18539 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18540 روزانه دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18541 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18542 روزانه دانشگاه اراک مرکزی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18543 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18544 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18545 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول فقط زن
18546 روزانه دانشگاه ایلام ایلام آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18547 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18548 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18549 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18550 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18551 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18552 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18553 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 23 نفر نیمه اول
18554 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18555 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18556 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
18557 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
18558 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18559 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
18560 روزانه دانشگاه دامغان سمنان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18561 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18562 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18563 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18564 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18565 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
18566 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18567 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18568 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18569 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18570 روزانه دانشگاه شیراز فارس آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18571 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18572 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18573 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18574 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18575 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18576 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
18577 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18578 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18579 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18580 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18581 روزانه دانشگاه قم قم آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
18582 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18583 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18584 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18585 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
18586 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18587 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18588 روزانه دانشگاه ملایر همدان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18589 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18590 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18591 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18592 روزانه دانشگاه یزد یزد آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18593 روزانه دانشگاه اراک مرکزی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18594 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18595 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18596 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18597 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18598 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18599 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18600 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
18601 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18602 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18603 روزانه دانشگاه دامغان سمنان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18604 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18605 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18606 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18607 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18608 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18609 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18610 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18611 روزانه دانشگاه شیراز فارس بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18612 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18613 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18614 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
18615 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
18616 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
18617 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18618 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18619 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18620 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
18621 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
18622 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18623 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18624 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18625 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18626 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول فقط زن
18627 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18628 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18629 روزانه دانشگاه سمنان سمنان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18630 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18631 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18632 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18633 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18634 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18635 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18636 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18637 روزانه دانشگاه شیراز فارس معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18638 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
18639 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18640 روزانه دانشگاه یزد یزد معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18641 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18642 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18643 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18644 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18645 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18646 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18647 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18648 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18649 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18650 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
18651 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18652 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18653 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18654 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18655 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18656 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18657 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
18658 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18659 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18660 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18661 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18662 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18663 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18664 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18665 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
18666 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18667 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18668 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18669 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18670 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18671 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18672 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18673 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18674 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18675 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18676 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18677 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18678 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18679 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18680 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18681 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18682 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18683 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18684 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18685 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18686 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18687 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18688 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18689 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18690 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18691 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18692 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18693 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
18694 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18695 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18696 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18697 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18698 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18699 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18700 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18725 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18726 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18727 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18728 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18729 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18730 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18731 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18732 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18733 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18734 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18735 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18736 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18737 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18738 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18739 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18701 مجازي دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضی کاربردی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18740 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18741 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آنالیز عددی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18742 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی بهینه سازی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18743 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18744 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس بهینه سازی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18702 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18703 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18704 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18705 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18706 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18707 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18708 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18709 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18710 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18711 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18712 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18713 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18714 پرديس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18715 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18716 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18717 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18718 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18719 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18720 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18721 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18722 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18723 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18724 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18745 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18746 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18747 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18748 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18749 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18750 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18751 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18752 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول