دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 4 - رمز و علوم داده

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 4 - ریاضی مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18753 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18754 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18755 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18756 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18757 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18758 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18759 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
18760 روزانه دانشگاه دامغان سمنان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
18761 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18762 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18763 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18764 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18765 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18766 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18767 روزانه دانشگاه یزد یزد ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18768 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18769 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18770 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18771 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18772 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
18773 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18774 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18775 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18776 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18777 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18778 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18782 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد روانسر کرمانشاه ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18779 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18780 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18781 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18783 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18784 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18785 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18786 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول