دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در  کد ضریب 7 - ریاضیات زیستی و در رشته 1208 - مجموعه ریاضی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 7 - ریاضیات زیستی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18813 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ریاضیات زیستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18814 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ریاضیات زیستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
18815 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضیات زیستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18816 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضیات زیستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول