دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته مجموعه علوم کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1209 - مجموعه علوم کامپیوتر (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18855 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم کامپیوتر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18856 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران علوم کامپیوتر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول گرایش ها فارغ التحصیل می شوند علمی یا نظریه محاسبه در یکی از این با گذراندن دروس گرایش های محاسبات
18857 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران محاسبات علمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18858 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد محاسبات علمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18859 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران الگوریتم و نظریه محاسبه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18860 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران الگوریتم و نظریه محاسبه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18861 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران الگوریتم و نظریه محاسبه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18862 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نظریه سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18863 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران نظریه سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18864 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18865 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18866 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18867 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
( 1209 - مجموعه علوم کامپیوتر (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18893 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران داده کاوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18894 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران داده کاوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18895 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران علوم تصمیم و دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
18896 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم تصمیم و دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18897 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم تصمیم و دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18898 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بیوانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول