دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پردیس خودگردان و در رشته مجموعه علوم کامپیوتر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - علوم کامپیوتر-محاسبات علمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18558 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محاسبات علمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18559 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران محاسبات علمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18560 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نظریه محاسبه آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18561 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستمهای کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18562 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی سیستمهای کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18563 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی سیستمهای هوشمند آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18564 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستمهای هوشمند آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18565 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان سیستمهای هوشمند آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - بیوانفورماتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18588 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوانفورماتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول این رشته در گروه بیوفیزیک اجرا میشود. - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه