دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مجموعه علوم کامپیوتر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - علوم کامپیوتر-محاسبات علمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18566 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران علوم کامپیوتر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18567 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین علوم کامپیوتر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - بیوانفورماتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18589 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین علوم تصمیم و مهندسی دانش آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18590 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران بیوانفورماتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول