دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه صنعتی شریف - تهران و در رشته مجموعه علوم کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1209 - مجموعه علوم کامپیوتر (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18832 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران علوم کامپیوتر آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول با گذراندن دروس گرایش های محاسبات گرایش ها فارغ التحصیل می شوند علمی یا نظریه محاسبه در یکی از این
18856 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران علوم کامپیوتر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول گرایش ها فارغ التحصیل می شوند علمی یا نظریه محاسبه در یکی از این با گذراندن دروس گرایش های محاسبات