دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان و در رشته مجموعه علوم کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1209 - مجموعه علوم کامپیوتر (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18833 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان محاسبات علمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18839 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان الگوریتم و نظریه محاسبه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18844 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان نظریه سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18847 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
( 1209 - مجموعه علوم کامپیوتر (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18879 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان داده کاوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول