دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته زیست شناسی گیاهی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1213 - زیست شناسی گیاهی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18905 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18906 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
18907 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18908 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
18909 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18910 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18911 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18912 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18913 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
18914 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18915 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18916 روزانه دانشگاه دامغان سمنان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18917 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18918 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18919 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18920 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18921 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18922 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18923 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18924 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18925 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18926 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18927 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18928 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18929 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18930 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18931 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18932 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18933 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18934 روزانه دانشگاه ملایر همدان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18935 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18936 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18937 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18938 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18939 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
18940 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18941 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18942 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18943 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18944 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18945 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18946 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18947 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18948 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18949 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18950 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18951 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18952 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18953 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18954 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18959 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18960 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18961 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18962 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18963 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18964 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18965 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18955 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18956 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18957 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18958 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1213 - زیست شناسی گیاهی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18966 روزانه دانشگاه اراک مرکزی سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
18967 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18968 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18969 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
18970 روزانه دانشگاه ایلام ایلام سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18971 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18972 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18973 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18974 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
18975 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18976 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18977 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18978 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18979 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18980 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18981 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18982 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل انجام رساله در پژوهشکده علوم گیاهی
18983 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18984 روزانه دانشگاه گنبد گلستان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18985 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18986 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18987 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18988 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18989 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18990 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18991 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18992 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
18993 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18994 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18995 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18996 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18997 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18998 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18999 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19000 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19001 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19002 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19003 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
19004 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19008 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19009 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19010 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19005 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
19006 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19007 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1213 - زیست شناسی گیاهی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19011 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19012 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
19013 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19014 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
19015 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19016 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19017 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19018 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19019 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19020 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19021 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19024 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19025 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19026 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19027 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19022 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
19023 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19028 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول