دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پیام نور و در رشته زیست شناسی گیاهی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - فیزیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18644 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی فیزیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18646 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان فیزیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیزیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان فیزیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18649 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران فیزیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18650 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد فیزیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - سیستماتیک و بو مشناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان سیستماتیک و بومشناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18690 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران سیستماتیک و بومشناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - سلولی و تکوینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18707 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول