دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشگاه خوارزمی و در رشته زیست شناسی گیاهی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - فیزیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18599 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران فیزیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
18642 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران فیزیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
کد ضریب 2 - سیستماتیک و بو مشناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18658 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
18687 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران