دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه گلستان - گرگان و در رشته زیست شناسی گیاهی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1213 - زیست شناسی گیاهی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18928 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18950 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
( 1213 - زیست شناسی گیاهی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18983 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19001 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول