دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پیام نور و در رشته زیست شناسی جانوری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - فیزیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18742 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیزیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18743 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فیزیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18744 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان فیزیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - بیوسیستماتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران بیوسیستماتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بیوسیستماتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - زیست شناسی سلولی و تکوینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول