دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشگاه رازی - کرمانشاه و در رشته زیست شناسی جانوری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - فیزیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18715 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - بیوسیستماتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18748 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بیوسیستماتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - زیست شناسی سلولی و تکوینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18780 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول