دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 3 - زیست شناسی سلولی و  تکوینی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1214 - زیست شناسی جانوری (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19092 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
19093 روزانه دانشگاه اردکان یزد زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19094 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19095 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19096 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19097 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19098 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19099 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19100 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19101 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19102 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19103 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19104 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19105 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19106 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19107 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19108 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19111 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19112 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19113 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19114 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19109 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19110 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19115 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول با همکاری پژوهشگاه رویان
19116 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول