دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته مجموعه علوم محیط زیست

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1215 - مجموعه علوم محیط زیست (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19117 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر محیط زیست دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
19118 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان محیط زیست دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
19119 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان محیط زیست دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
19120 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان محیط زیست دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
( 1215 - مجموعه علوم محیط زیست (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19124 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
19125 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران علوم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19126 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
19127 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19128 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19129 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول