دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته مجموعه علوم محیط زیست

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1215 - مجموعه علوم محیط زیست (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19121 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر محیط زیست دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19122 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان محیط زیست دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
19123 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان محیط زیست دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
( 1215 - مجموعه علوم محیط زیست (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19130 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19131 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران علوم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19132 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
19133 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19134 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19135 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول