دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه تاریخ و فلسفه علم

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1218 - مجموعه تاریخ و فلسفه علم (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19176 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فلسفه علم آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19177 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فلسفه علم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19178 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فلسفه علم آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19179 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فلسفه علم آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19180 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فلسفه علم آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
( 1218 - مجموعه تاریخ و فلسفه علم (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19181 روزانه دانشگاه تهران تهران نجوم در جهان اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19182 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیک و فناوری در جهان اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19183 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نجوم در جهان اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19184 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فیزیک و فناوری در جهان اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول